Privacy

Travolon is een mediatitel van Passaat BVBA. Passaat BVBA bewaart, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens voor het verstrekken van nieuws over de reissector in de brede zin van het woord. We veronderstellen daarbij uw interesse in aanbiedingen en informatie uit de reissector.

We bezorgen u informatie en aanbiedingen van derde partijen, onder andere maar niet gelimiteerd tot bedrijven en overheidsdiensten uit de reissector, diverse social media kanalen (bijvoorbeeld Facebook, Linkedin, Instagram) die aangepast zijn aan uw interesses.

Voor de website www.travolon.com wordt gevraagd dat u zich inschrijft en een profiel aanmaakt. U kan de website ook bekijken zonder inschrijving of profiel, maar in dit geval kan u niet alle mogelijkheden die de website biedt, gebruiken. In sommige gevallen wordt u voorzien van of verplicht tot het opgeven van een wachtwoord, een gebruikersnaam en/of andere informatie. Bij het afsluiten van een abonnement, vragen wij de noodzakelijke gegevens op om facturatie mogelijk te maken. Deze gegevens worden vastgelegd in onze systemen genaamd Umbraco en Sharpspring en zijn daar beveiligd conform de huidig vereiste manieren.

Passaat BVBA kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld naam contactgegevens geboortedatum geslacht en e mailadres. Het kunnen ook gegevens zijn over interesses van de gebruikers van een of meer van de diensten van Passaat bvba, bijvoorbeeld omdat u hebt aangegeven wat uw interesses zijn of omdat Passaat uw interesses heeft afgeleid van de manier waarop u van de (mobiele) websites (incl apps), diensten of producten gebruikmaakt.

Passaat BVBA vindt uw privacy belangrijk, en wil u dan ook zo goed mogelijk informeren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Passaat BVBA houdt zich aan alle toepasselijke wetten en regelgeving, waaronder de AVG-verplichtingen. Voor zover de wet dit bepaalt, hebt u het recht om de door Passaat BVBA verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te verbeteren of te verwijderen.

Wij kunnen uw gegevens doorgeven met derden, om sommige van onze diensten en producten te vergemakkelijken. Voor sommige van onze diensten en producten is het noodzakelijk om gegevens met derden te delen. Deze derde partijen hebben steeds een samenwerkingsovereenkomst met Passaat BVBA.

U kunt ook doorgeven dat u er niet langer prijs op stelt dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden od dat deze worden gebruikt voor het doen van gerichte aanbiedingen,of dat u niet langer informatie en aanbiedingen per e-mail of post wenst te ontvangen. Als uw verzoek niet helemaal duidelijk is, kan Passaat BVBA u vragen om een nadere specificatie. Nadat uw verzoek is uitgevoerd, krijgt u een bevestigingsbericht. Indien u zich op Travolon.com hebt geregistreerd, geeft de website u altijd de mogelijkheid om zelf uw persoonsgegevens zelfstandig in te zien en te wijzigen of om deze geheel of gedeeltelijk te verwijderen.