Nieuwe Gezondheidseisen Om Spanje In Te Reizen

Vanaf 7 Juni

Nieuwe Gezondheidseisen Om Spanje In Te Reizen

Vanaf 7 juni 2021 zullen de nieuwe vereisten om naar Spanje te reizen van kracht zijn. Voornaamste nieuwigheden: de toelating van snelle antigeentesten goedgekeurd door de EU en certificaten van volledige vaccinatie en herstel van COVID-19 voor reizigers uit landen van de Europese Unie en landen behorende tot de Europese Economische Ruimte, alsmede het openstellen voor toeristische reizigers met een vaccinatiebewijs vanuit landen buiten de EU.

Hieronder een korte samenvatting:

A. Ik reis naar Spanje vanuit de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Welke gezondheidsdocumenten heb ik nodig om Spanje in te reizen?

 

Je kan de LIST OF COUNTRIES AND AREAS FROM WHICH A NEGATIVE DIAGNOSTIC TEST FOR ACTIVE SARSCOV-2 INFECTION WILL BE REQUIRED FROM PASSENGERS BEFORE ENTERING SPAIN raadplegen om:

1. Kom je uit een risicoland van de EU/EER, dan moet je één van deze drie vereisten laten zien (behalve in het geval van kinderen onder 6 jaar):

a)  Vaccinatiebewijs: vanaf 14 dagen na de datum van toediening van de laatste dosis van het volledige vaccinatieschema. De geaccepteerde vaccins zijn de vaccins die zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap of de vaccins die het proces voor noodgevallen van de Wereldgezondheidsorganisatie hebben doorlopen.

Het vaccinatiebewijs moet tenminste de volgende informatie bevatten:

 1. Voornaam en achternaam
 2. Vaccinatiedatum met vermelding van de datum van toediening van de laatste dosis van het volledige vaccinatieschema
 3. Type toegediende vaccin
 4. Aantal toegediende vaccins/volledig vaccinatieschema
 5. Land van afgifte
 6. Contactgegevens van de instantie die het bewijs heeft afgegeven

b) Testbewijsnegatieve PCR-test of soortgelijke (type NAAT), of een negatieve antigeentest goedgekeurd door de Europese Unie (https://covid-19- diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices#form_content), afgegeven maximaal 48 uur voor aankomst in Spanje.

c) Bewijs van herstel (bewijs dat je al eens corona hebt gehad): afgegeven door een bevoegde instantie of een medische dienstverlener minimaal 11 dagen na  de eerste positieve test. De maximale geldigheid van dit bewijs is 180 dagen vanaf de datum dat de positieve test is afgenomen.

Op het bewijs dient tenminste de volgende informatie vermeld te staan:

 1. Voornamen en achternaam
 2. Datum van de eerste positieve test voor SARS-CoV-2
 3. Type NAAT-test die is afgenomen
 4. Land van afgifte

Deze documenten mogen in het Spaans, Engels, Frans of Duits zijn. Anders neem je een officiële vertaling mee.

2. Kom je uit een EU-/EER-land dat niet op de lijst LIST OF COUNTRIES AND AREAS FROM WHICH A NEGATIVE DIAGNOSTIC TEST FOR ACTIVE SARSCOV-2 INFECTION WILL BE REQUIRED FROM PASSENGERS BEFORE ENTERING SPAIN  staat dan hoef je geen negatieve test, bewijs van vaccinatie of immuniteit te tonen

B. Ik reis voor een toeristisch bezoek naar Spanje vanuit een land dat niet tot de Europese Unie noch tot de Europese Economische Ruimte behoort. Wat heb ik nodig?

 

Raadpleeg deze LIST OF COUNTRIES AND AREAS FROM WHICH A NEGATIVE DIAGNOSTIC TEST FOR ACTIVE SARSCOV-2 INFECTION WILL BE REQUIRED FROM PASSENGERS BEFORE ENTERING SPAIN om vast te stellen:

 • Als je reist vanuit een land met lage besmettingscijfers, uitgesloten van de risicozone dan kun je naar Spanje reizen zonder testbewijs of bewijs van vaccinatie of immuniteit. Op dit moment zijn de landen opgenomen in deze lijst:
  1. Australië
  2. Israël
  3. Japan
  4. Nieuw Zeeland
  5. Rwanda
  6. Singapore
  7. Zuid-Korea
  8. Thailand
  9. Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland
  10. China en de speciale administratieve regio’s Hong Kong en Macau (onderworpen aan
   het wederkerigheidsbeginsel)

 

 • Reis je vanuit een land of gebied dat niet staat op de lijst van vrijgestelde landen vanaf 7 juni dan kan je naar Spanje reizen voor toerisme als je een vaccinatiebewijs hebben dat is afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst vanaf 14 dagen na de datum van toediening van de laatste dosis. De geaccepteerde vaccins zijn momenteel  de vaccins die geproduceerd zijn door Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson & Johnson, Sinovac en Sinopharm.
  Het vaccinatiecertificaat moet tenminste de volgende informatie bevatten:
  1. Voornaam en achternaam
  2. Vaccinatiedatum met vermelding van de datum van toediening van de laatste dosis
   van het volledige vaccinatieschema
  3. Type toegediende vaccin
  4. Aantal toegediende vaccins/volledig vaccinatieschema
  5. Land van afgifte
  6. Contactgegevens van de instantie die het bewijs heeft afgegeven

C. Welke documenten/formulier moet ik invullen?

Onafhankelijk van je land van herkomst, moet je als je per vliegtuig of boot in Spanje aankomt, inclusief in het geval van transfer of kinderen onder de zes jaar, voor vertrek een gezondheidsformulier invullen via de website www.spth.gob.es of via de Spain Travel Health app. Dan krijg je een individuele QR-code die je moet laten zien voor de lucht- c.q. vervoersmaatschappij voordat je aan boord gaat, en bij de gezondheidscontroles bij aankomst in Spanje.

D. Waaruit bestaan de gezondheidscontroles bij aankomst?

Je zal in ieder geval gecontroleerd worden op temperatuur via thermometers via thermografische camera’s;  de vereiste documenten zullen gevraagd worden en een visuele controle op de staat van de passagier. Heb je een Europese Digitaal Coronacertificaat of kom je uit een niet-risicoland (zowel Europese als derde landen) dan zal je een QR FAST CONTROL-code kriijgen.

Bij bevestiging of vermoeden dat je mogelijk lijdt aan COVID-19 worden de vastgestelde communicatieprotocollen met de gezondheidsdiensten van de Autonome Regio’s geactiveerd voor verwijzing en monitoring.

E. En als ik Spanje binnenkom als passagier op een internationaal cruiseschip?

Je hoeft niet de Spain Travel Health-app te gebruiken; maar vult je gegevens in via de app EU Digital Passenger Locator Form, beschikbaar via de link https://www.healthygateways.eu/.

F. En als ik Spanje binnenkom via de landsgrenzen?

Ben je 6 jaar en ouder, en kom je uit een risicoland of –gebied, dan moet je beschikken over een van de vaccinatie-, test- of herstelbewijzen genoemd onder punt A van dit document.

8/06/2021 - door Turespaña

Gerelateerd nieuws